dvasinis pokalbis

Šv. Antano parapijos kunigai kviečia kreiptis dvasinio pokalbio. Dvasinis pokalbis – tai susitikimas su kunigu, kurio metu dalijamasi savo gyvenimu, klausiama, bet susitikimo tikslas nėra išpažintis, tačiau konfidencialumo principas yra išlaikomas. Primename, kad dvasiniam pokalbiui yra tinkamos visos Jums rūpimos temos.

Dvasinio pokalbio metu besikreipiantis asmuo pirmiausia išklausomas bei turi galimybę be baimės atskleisti savo išgyvenimus. Kunigas nepriklausomai nuo situacijos ar tikėjimo lygmens, gali padėti žmogaus gyvenime įžvelgti Dievo įvaizdį, jo valią. Kunigas už besikreipiantį meldžiasi, jį palaiko, padrąsina ieškoti ir atrasti…

Drąsiname kreiptis dvasinio pokalbio, registracija telefonu 8 675 68 808 arba el.paštu rastine@antanoparapija.lt.