ParamA

Ačiū už visas Jūsų aukas, meldžiamės už savo Geradarius, Viešpats teatlygina!

Kauno Šv. Antano Parapijai svarbi ir reikalinga kiekvieno, galinčio prisidėti, auka.

Džiaugiamės jau atliktais darbais: tvoros renovacija, pasiruošiant Elenos Spirgevičiūtės perlaidojimui; įsigytais liturginiais reikmenimis; parapijos namų remontu; bažnyčios bokšto rekonstrukcija.

Nors atlikta nemažai, tačiau dar laukia svarbių ir reikšmingų darbų. Kviečiame savo auka prisidėti prie parapijos veiklų ir numatomų darbų.

Taip pat dėkojame už skirtą 1,2% gyventojų pajamo mokesčio paramą!