Bendruomenė

“Štai Aš siunčiu jus kaip avis tarp vilkų. Todėl būkite gudrūs kaip žalčiai ir neklastingi kaip balandžiai.” (Mt 10, 16)

Choras

Šv. Antano Paduviečio parapijos choristai nuolat repetuoja, o šlovinančios giesmės skamba šeštadienio ir sekmadienio Šv. Mišiose. Choras – maža benduomenė, kuri mini savo globėjos Šv. Cecilijos dieną, dalijasi patirtimis, bendryste. Esate kviečiami būti choro dalimi, šlovinti Dievą malda ir giesme!
chorui vadovauja vargonininkė Raimonda Liaskauskaitė,
susisiekte, tel. nr.: 8 683 79 847

Bendruomenės trečiadieniai

Žmonių bendrystė – neįkainojama dovana, kurią galime dovanoti sau ir vieni kitiems. Kartu melsdamiesi, bandraudami, dalindamiesi mintimis, įžvalgomis giliname tikėjimą ir praturtiname savo kasdienybę – juk „žmogus gyvas ne vien duona, bet ir kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų“ (Mt 4, 4). Susitikimai vyksta kas antrą trečiadienį. Pirmas susitikimas spalio mėn.
Jei norite prisijungti, susisiekite Tel Nr. 8 608 89 221
El. Paštas: sielovada@antanoparapija.lt

Mamų maldos grupė

„Taip patikėite savo vaikus Jėzui“, –sakė Veronika Viljams, kuri su savo broliene įkūrė krikščioniškąjį judėjimą „Motinos maldoje“. Šv. Antano parapijos motinos maldai renkasi sekmadieniais 16:00 val. Motinos vienijasi maldoje už savo vaikus, krikšto vaikus, taip pat už tuos kūdikėlius, kurie neišvydo šio pasaulio šviesos. Šv. Rašto, Rožinio ar kitomis maldomis motinos paveda savo vaikus Dievo globai. Kaip sakė Tėvas Stanislovas, – „Motinos malda pramuša dangų, tad melskitės už savo vaikus”.
Jei norite prisijungti, susisiekite su maldos grupelės vadove Brigita, TEL. NR. 8 687 94 190

Senjorų susitikimai

2021 m. ruduo – Šv. Antano Paduviečio parapijos Senjorų susitikimų pradžia. Nepriklausomai nuo amžiaus, patirties ar gyvenimo sąlygų, visi esate kviečiami būti kartu, išgyventi bendrystę, gyvenimo pilnatvę, susipažinti ir pažinti vieni kitus. Kartu dalyvaujame veiklose, skatiname vieni kitus tobulėti, klausome paskaitų, skaidriname vieni kitų kasdienybę ir malda garbiname Viešpatį!
Senjorai laukiami kiekvieno mėnesio kas antrą antradienį 15:00 val., Parapijos namuose.
Susitikimus organizuoja Fidelija, tel. Nr. 8 699 11 276

Caritas

Šv. Antano Paduviečio parapijos Carito savanoriai, vadovė Angelė, lanko parapijiečius, sunkiai besiverčiantiems žmonėms dalija maistą, drabužius, teikia pagalbą vienišiems seneliams, aktyviai dalyvauja socialinėse akcijose: „Gerumas mus vienija“, „Maisto bankas“ akcija ir pan. Caritas kviečia visus, galinčius ir norinčius prisidėti auka, geru žodžiu ar darbu, užsukite į Carito būstinę parapijoje (įėjimas Bažnyčios kairėje pusėje) antradieniais – ketvirtadieniais 10:00 – 14:00 val.

Adoruotojai

Sekmadienis – Viešpaties diena – Šv. Mišių, maldos ir Adoracijos laikas. Turime gražią sekmadienio tradiciją, mažųjų Adoruotojų valandą, nuo 9:00 iki 10:00 val., Šv. Mišių. Adoruojančios mergaitės puošiasi baltais rūbais, skaito skaitinius, o po Eucharistijos šventimo lieka bendrystei prie arbatos puodelio. Švenčiame ir Adoruotuotojų dieną, kuriai ypatingai ruošiamės: kuriame spektaklį ir kviečiame visus bendrai popietei Parapijos namuose.
Adoruotojas globoja sesutės pranciškonės Teresėlė ir Otilija. Jei norite prisijungti, susisiekite, Tel. Nr. 8 673 91 728