Užsakyti Mišių intenciją​

Šv. Mišių auka paliečia kiekvieno širdį, juk Jėzus prisikėlė ir nugalėjo mirtį!
Jėzus ateina per Šventąsias Mišias ir
jo auka liečia mus, gaivina ir stiprina gyvuosius, laimina mirusius.
Su begaline meile ir pasitikėjimu atiduokime Dievui Mišių intencijas,
kurios gali būti už gyvuosius ir mirusiuosius artimuosius,
bendruomeninės ar asmeninės.
Dievui nieko nėra neįmanomo – jis mus myli vienoda besąlygine meile,
artinkimės ir glauskimės prie jo!

Intenciją šv. Mišioms galite užsakyti atėję į raštinę arba zakristiją bei internetu.

Jei norite užsakyti Mišių intenciją internetu, atlikite pavedimą į parapijos
Luminor banko sąskaitą
nr. LT10 4010 0510 0510 8527.

Atlikus pavedimą susisiekite su raštine tel. Nr. 8 675 68808