Sumos choras
Vad. vargonininkė Raimonda
Vad. vargonininkė Raimonda LIASKAUSKAITĖ, tel. (37) 435046. parapijoschoras@gmail.com

Šv. Antano parapijos bažnyčioje liturgines apeigas praturtina senieji, anksčiau Kauno Konservatorijai priklausę, vargonai ir keturi chorai.

Choristų balsai skambėjo Santakoje, kai Popiežius Jonas - Paulius II laimino Lietuvą 1993 metais, ir Kryžių Kalne - minint Jo penkerių metų apsilankymo Lietuvoje sukaktį (1998 m.). 1994 metais šv. Antano parapijos Sumos choras dalyvavo Pasaulio lietuvių Dainų šventėje, Kaune ir Vilniuje. Choristai darniai giedojo ir Lietuvos II Eucharistinio Kongreso metu (2000 m. birželio 1-4 d. Kaune). Jų balsai aidėjo Kauno Arkikatedros Bazilikos skliautuose, Jonavos ir Vilniaus šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčiose.

Kartu su parapijos dvasininkais išlydint kleb. mons. P. Meilų

1999 metais choristai talkino Kristaus Prisikėlimo šventovės remontų darbuose.

Nuo 2005 m. chorui vadovauja vargonininkė Raimonda Liaskauskaitė.

Naujienos
No items found.