Parapijos vaikų dienos centras

Kauno Šv. Antano parapijos vaikų dienos centro veikla 2016 m.

Parapijoje renkasi 20 socialiai remtinų vaikų, jais rūpinasi viena mokytoja ir trys savanoriai darbuotojai. Juos aprūpiname mokslo priemonėmis, pagal galimybes drabužiais, trečiadieniais, ketvirtadieniais, maitinami vaikai. Likusius maisto produktus vaikai  nešasi į namus.  Bendraujame su vaikų šeimoms, teikiame prevencinę pagalbą. Dalyvaujame Šv. Mišiose meldžiamės už gyvus ir mirusius. Advento metu  vaikai pasižada daryti gerus darbus, taip pat dalyvaujame koncertuose, renginiuose, organizuojame ekskursijas po Lietuva. Prieš Šv. Velykas rengiame koncertėlį ir marginame margučius, darome atvirukus ir nešame vienišiems  seneliams pasveikinti.

Pastebėjome ,kad bendradarbiaudami  vaikai pasidarė nuoširdesni, daugiau atsiskleidžia jų emocijos ir vidinis pasaulis.

Naujienos
No items found.