Caritas
Angelė
Vadovė Angelė

Caritas darbuotojos lanko parapijiečius, renka apie juos žinias ir taip sudarinėja kartoteką.

Sunkiai besiverčiantiems žmonėms dalinamas maistas, drabužiai (darbuotojai ne tik dalina maistą ir drabužius, bet ir juos surenka iš geraširdžių žmonių).

Rūbai priimami ir dalijami salėje po bažnyčia penktadieniais nuo 11 iki 14 val.

Kauno Šv. Antano parapijos Carito veiklos planas 2016 m.

Carite dirba 7 savanoriai ir 2 Jėzuitų gimnazijos gimnazijos studentai.

  1. Teikiama pagalba vienišiems seneliams. Juos lankome namuose, tvarkome jų butus, pagal galimybes paruošiame valgyti.
  2. Parapijos žmonės atneša drabužius ir daliname seneliams, vienišiems, vargšams, neįgaliesiems, bedarbiams.
  3. Bendraujame su visais kuriems reikalinga pagalba telefonu ir gyvai.
  4. Sergantiems nuperkam, nunešam vaistus į namus.
  5. Dalyvaujame visuose renginiuose, konferencijose, paskaitose, bendradarbiaujame su kunigais. Siekiame užtikrinti profesionalią pagalbą žmonėms.
  6. Dalyvavome ,, Maisto banko’‘ akcijoje - Paaukokite maisto nepasiturintiems.
  7. Advento metu vykdoma akcija ,,Gerumas mus vienija“. Parapijiečiams dalinamos pašventintos žvakutės, teikiama informacija žmonėms

Naujienos
No items found.