Parapijos globėjas – Šv. Antanas Paduvietis
Šv. Mišių tvarka
Šiokiadieniais
7, 8 ir 18 val.
Šeštadieniais
8, 10 ir 18 val.
Sekmadieniais
8, 10, 11, 12, 13.30 ir 18 val.
Artėjančių švenčių
liturginis kalendorius

No items found.

Sekmadienio Skelbimai

SKELBIMAI – 2019 03 03


Kauno arkivyskupijoje pradėta buvusios mūsų parapijos parapijietės Dievo tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės beatifikacijos byla, šia intencija melsimės rytoj ir kiekvieno mėn. 4 dieną 18 val. šv. Mišiose.

Ateinantį trečiadienį, kovo 6 d., - Pelenų trečiadienis, kuriuo prasideda susikaupimo ir atgailos laikas – Gavėnia. Tą dieną šv. Mišios mūsų bažnyčioje bus aukojamos 7, 8, ir 18 val., tikintieji kviečiami laikytis pasninko.

Kryžiaus kelio stotys, mūsų bažnyčioje, apmąstomos Gavėnios penktadieniais 17 val. 30 min. ir sekmadieniais – po Sumos pamaldų. Sekmadieniais 7 val. 30 min.  giedami Graudūs verksmai, sekmadienių vakarais, po 18 val. šv. Mišių bažnyčioje vyks Gavėnios procesija.

Ateinantį ketvirtadienį po 8 val. Šv. Mišių iki 18 val. mūsų bažnyčioje vyks  Švč. Sakramento Adoracija, kviečiame nors trumpai valandėlei pabūti Dievo akivaizdoje.

Kovo 11-tąją švęsime Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną. Ta proga mūsų bažnyčioje 12 val. bus aukojamos šv. Mišios už Tėvynę, kviečiame melstis drauge.

Dėkojame už Jūsų aukas ir primename, kad dar vienas būdas dirbantiems asmenims paremti parapiją, - skirti 2 procentus pajamų mokesčio. Formą užpildyti galima internetu VMI puslapyje, arba paimti zakristijoje, ar raštinėje, būtina mokesčių inspekcijai pateikti savo pajamų deklaraciją.

Gavėnios rekolekcijos mūsų parapijoje prasidės kovo 16 dieną 17 val. Susitaikinimo pamaldomis ir tęsis kovo 17 d., sekmadienį visą dieną. Rekolekcijas ves kunigas svečias Liutauras Vėleniškis.