Parapijos globėjas – Šv. Antanas Paduvietis
Šv. Mišių tvarka
Šiokiadieniais
7, 8 ir 18 val.
Šeštadieniais
8, 10 ir 18 val.
Sekmadieniais
8, 10, 11, 12, 13.30 ir 18 val.
Artėjančių švenčių
liturginis kalendorius

No items found.

Sekmadienio Skelbimai

2017 04 02

Dėkojame už Jūsų aukas ir primename, kad dar vienas būdas dirbantiems asmenims paremti parapiją, - skirti 2 procentus pajamų mokesčio. Formos lapą galima paimti zakristijoje, arba raštinėje, arba užpildyti internetu, VMI puslapyje, būtina mokesčių inspekcijai pateikti savo pajamų deklaraciją.

Ateinantį ketvirtadienį, balandžio 6 dieną, po 8 val. Šv. Mišių iki 18 val. ir penktadienį nuo 17 iki 18 val., vyks Švč. Sakramento adoracija.

Birželio 25 dieną organizuojama išvyka į vyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos iškilmes Vilniuje, kelionės kaina – 7 eur. Kviečiame registruotis parapijos zakristijoje, arba raštinėje jos darbo metu.

Nuo balandžio mėn. keičiasi šeštadienio šv. Mišių laikas – šv. Mišios bus aukojamos 8, 10 ir 18 valandomis, prašome pasirinkti Jums labiausiai tinkamą valandą.

Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijoje vyksta ilgalaikiai Slaugos ir pagalbos ligoniams mokymai„Gailestingai veik“. Užsiėmimų metu yra mokoma aptarnauti ligonį, supažindinama su ypatumais bendravime su ligoniais, suteikiami slaugos ir pagalbos pagrindai, nagrinėjami įvairūs ligonių sielovados aspektai. Sėkmingai pabaigusiems mokymų ciklą išduodami pažymėjimai. Kviečiame dalyvauti visame mokymų cikle arba atskirose paskaitose, kurių tema yra Jums asmeniškai aktuali.

Nuo kovo 1 d. Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijoje pradeda veikti Teisės klinika, siekiant stiprinti pasitikėjimą bendruomene ir pastoracine veikla. Teisės klinikos tikslas: su meile Dievui teikti pirminę nemokamą teisinę pagalbą bendruomenės nariams, institucijoms ir pavienėms parapijoms, šviesti bendruomenės teisinę sąmonę remiantis tikėjimu ir meile Dievui. Pirminė nemokama teisinė pagalba bus teikiama kiekvieną ketvirtadienį nuo 15:30 val. iki 17:30 val. Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos namuose adresu: Aukštaičių g. 6, Kaunas. Reikalinga išankstinė registracija telefonais: 8 (37) 32 35 48, 8(37) 200883 arba el. paštu: klinika@teisesmenas.lt