Parapijos globėjas – Šv. Antanas Paduvietis
Šv. Mišių tvarka
Šiokiadieniais
7, 8 ir 18 val.
Šeštadieniais
8, 10 ir 18 val.
Sekmadieniais
8, 10, 11, 12, 13.30 ir 18 val.

SVARBI INFORMACIJA:

Nuo kovo 16 d. iki tol, kol galios Vyriausybės paskelbtas karantinas, nebevyks jokios viešos pamaldos.
Artėjančių švenčių
liturginis kalendorius

No items found.

Sekmadienio Skelbimai

SKELBIMAI –  2020 GAVĖNIA

Nuo kovo 16 d. iki tol, kol galios  Vyriausybės paskelbtas karantinas Lietuvos bažnyčiose nebevyks jokios viešos pamaldos.

Vyskupai ragina tikinčiuosius stebėti kunigo aukojamas šv. Mišias per TV, internetą, klausytis radijo transliacijų. Stebėdami kunigo aukojamas šv. Mišias per TV ir melsdamiesi namuose, galite priimti dvasinę šv. Komuniją ir vienytis maldoje.

Šv. Mišias Jūsų užprašytomis intencijomis kunigai aukos privačiai, be žmonių, jas ir toliau galima užprašyti parapijos raštinėje, kuri dirba kasdien 10 – 16 val., arba įmesti auką į pasirinktą aukų dėžutę bažnyčioje, ar paaukoti uždegant žvakelę prie bažnyčios šoninių altorių.

Mūsų bažnyčia bus atvira darbo dienomis 10 – 16 val.                

Parapijos tel. 8 675 68808

Dėkojame už Jūsų aukas ir primename, kad dar vienas būdas dirbantiems asmenims paremti parapiją, - skirti dalį jūsų jau sumokėto (dabar jau ne 2, bet 1,2 procento) pajamų mokesčio. Mokesčių inspekcija dar dviems metams pratęsė popierinių formų priėmimą (ją galima pasiimti raštinėje ar zakristijoje), bet pirmumą teikia deklaracijų pateikimui elektroniniu būdu. Tiems, kas pirmą kartą tai darysite esame paruošę atmintinę, kurią galima paimti zakristijoje, ar raštinėje.