Parapijos globėjas – Šv. Antanas Paduvietis
Šv. Mišių tvarka
Šiokiadieniais
7, 8 ir 18 val.
Šeštadieniais
8, 10 ir 18 val.
Sekmadieniais
8, 10, 11, 12, 13.30 ir 18 val.
Artėjančių švenčių
liturginis kalendorius

No items found.

Sekmadienio Skelbimai

2017 03 12

Kryžiaus kelio stotys, mūsų bažnyčioje,  apmąstomos gavėnios penktadieniais 17 val. 30 min. ir sekmadieniais – po Sumos pamaldų. Sekmadieniais 7 val. 30 min.  giedami Graudūs verksmai, sekmadienių vakarais, po 18 val. šv. Mišių bažnyčioje vyksta Gavėnios procesija.

Dėkojame už Jūsų aukas ir primename, kad dar vienas būdas dirbantiems asmenims paremti parapiją, - skirti 2 procentus pajamų mokesčio. Formos lapą galima paimti zakristijoje, arba raštinėje, arba užpildyti internetu, VMI puslapyje, būtina mokesčių inspekcijai pateikti savo pajamų deklaraciją.

Keletą metų iš eilės Lietuvą apjungia nenutrūkstama Švč. Sakramento adoracijos malda, kuri rengiama visų Lietuvos vyskupijų didesnėse parapijose. Kaip ir praėjusiais metais Kauno miesto parapijose ši malda organizuojama kovo mėnesį. Mūsų parapijoje  Švč. Sakramento adoracija prasidės kovo 21 d. po 8 val. Šv. Mišių ir tęsis iki kovo 22 dienos 7 val. Šv. Mišių. Kviečiame  pasirinkti ir įsipareigoti  kurią valandą ateisite pabūti su Viešpačiu.

Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijoje vyksta ilgalaikiai Slaugos ir pagalbos ligoniams mokymai„Gailestingai veik“. Užsiėmimų metu yra mokoma aptarnauti ligonį, supažindinama su ypatumais bendravime su ligoniais, suteikiami slaugos ir pagalbos pagrindai, nagrinėjami įvairūs ligonių sielovados aspektai. Sėkmingai pabaigusiems mokymų ciklą išduodami pažymėjimai. Kviečiame dalyvauti visame mokymų cikle arba atskirose paskaitose, kurių tema yra Jums asmeniškai aktuali.

Nuo kovo 1 d. Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijoje pradeda veikti Teisės klinika, siekiant stiprinti pasitikėjimą bendruomene ir pastoracine veikla. Teisės klinikos tikslas: su meile Dievui teikti pirminę nemokamą teisinę pagalbą bendruomenės nariams, institucijoms ir pavienėms parapijoms, šviesti bendruomenės teisinę sąmonę remiantis tikėjimu ir meile Dievui. Pirminė nemokama teisinė pagalba bus teikiama kiekvieną ketvirtadienį nuo 15:30 val. iki 17:30 val. Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos namuose adresu: Aukštaičių g. 6, Kaunas. Reikalinga išankstinė registracija telefonais: 8 (37) 32 35 48, 8(37) 200883 arba el. paštu: klinika@teisesmenas.lt