Parapijos globėjas – Šv. Antanas Paduvietis
Šv. Mišių tvarka
Šiokiadieniais
7, 8 ir 18 val.
Šeštadieniais
8, 10 ir 18 val.
Sekmadieniais
8, 10, 11, 12, 13.30 ir 18 val.
Artėjančių švenčių
liturginis kalendorius

No items found.

Sekmadienio Skelbimai

Ketvirtadienį, balandžio 18 dieną, prasideda Didysis  šv. Velykų Tridienis, pamaldos mūsų bažnyčioje vyks sekančia tvarka:

• Ketvirtadienį 18 val. – Paskutinės vakarienės pamaldos;

• Penktadienį 18 val. – Kristaus kančios pamaldos, bus renkama rinkliava Šv. Žemei ir misijoms.

• Šeštadienį 20 val. – Velyknakčio liturgijos šventimas.

Penktadienį ir šeštadienį nuo 9 val. visą dieną parapijos kunigai klausys  išpažinčių.

Šv. Velykų pirmąją dieną, sekmadienį, šv. Mišios vyks 8, 10, 11, 12 ir 18 valandomis;

Šv. Velykų antrąją dieną, pirmadienį – 8, 10, 12 ir 18 val.

Didįjį ketvirtadienį 10 val. arkikatedroje bazilikoje arkivyskupijos vyskupai ir kunigai aukos Krizmos šv. Mišias, kurių metu bus pašventinti ligonių patepimo ir šv. krizmos aliejai. Ši diena yra Kunigystės įsteigimo diena – kunigai atnaujins savo kunigystės įžadus, o tikintieji yra kviečiami melstis už savo ganytojus.

Didįjį penktadienį, balandžio 19 d. 20 val. nuo arkikatedros bazilikos į Kauno santaką bus nešamas kryžius ir apmąstomas Viešpaties Kančios kelias. Kviečiame visus, kas galite, dalyvauti.

Dėkojame už Jūsų aukas ir primename, kad dar vienas būdas dirbantiems asmenims paremti parapiją, - skirti 2 procentus pajamų mokesčio. Formą užpildyti galima internetu VMI puslapyje, arba paimti zakristijoje, ar raštinėje, būtina mokesčių inspekcijai pateikti savo pajamų deklaraciją.