Parapijos globėjas – Šv. Antanas Paduvietis
Šv. Mišių tvarka
Šiokiadieniais
7, 8 ir 18 val.
Šeštadieniais
8, 10 ir 18 val.
Sekmadieniais
8, 10, 11, 12, 13.30 ir 18 val.
Artėjančių švenčių
liturginis kalendorius

No items found.

Sekmadienio Skelbimai

SKELBIMAI – 2019 05 26


Sekantį sekmadienį, birželio 2 d. švęsime Tėvo dieną. Ta proga visos šv. Mišios bus sudėtinės, per jas melsimės už gyvus ir mirusius tėvus. Užsakyti intenciją kviečiame parapijos raštinėje ar zakristijoje. Jūsų intencijomis kunigai melsis visą aštuondienį 7 val. šv. Mišiose.  

Birželio 14 d., penktadienį, 18 val. šv. Mišiose, mūsų parapijos jaunimui ir suaugusiesiems bus teikiamas Sutvirtinimo sakramentas.   

Birželio 15 -16 dienomis, mūsų parapijoje vyks atsinaujinimo diena ir šv. Antano Paduviečio atlaidai, šventės pradžia,- šeštadienį, 15 val., kviečiame sekti informaciją ir gausiai dalyvauti.

Birželinės pamaldos mūsų bažnyčioje vyks visą birželio mėnesį, 17 val. 30 min., kviečiame dalyvauti.