Parapijos globėjas – Šv. Antanas Paduvietis
Šv. Mišių tvarka
Šiokiadieniais
7, 8 ir 18 val.
Šeštadieniais
8, 10 ir 18 val.
Sekmadieniais
8, 10, 11, 12, 13.30 ir 18 val.
Artėjančių švenčių
liturginis kalendorius

No items found.

Sekmadienio Skelbimai

SKELBIMAI – 2019 10  27

Minint Visų Šventųjų ir Vėlinių dienas, lapkričio 1-2 dienomis, šv. Mišios mūsų bažnyčioje vyks: 8; 10; 12 ir 18 valandomis. Visos šv. Mišios bus aukojamos jūsų sudėtinėmis intencijomis, kuriomis parapijos kunigai melsis visą Vėlinių oktavą (lapkričio 1- 8 dienomis). Užprašyti intenciją galima parapijos raštinėje, o lapkričio 1-2 dienomis prieš kiekvienas šv. Mišias – bažnyčios gale.

Artėja Adventas, pagal seną paprotį jo metu kunigai lankydavo parapijiečius, tad visus, kurie norėtų, kad parapijos kunigai aplankytų jų namus, kviečiame užsirašyti zakristijoje ar raštinėje, jos darbo metu.

Kauno arkivyskupijos pašaukimų sielovada kviečia į Samuelio grupę vaikinus ir vyrus (18-35 m. amžiaus), kuriems rūpi suprasti, ką Dievas kviečia juos daryti su savo gyvenimais. Grupės tikslas yra padėti dalyviams atrasti savo gyvenimo kryptį, kuri galbūt kviečia į santuoką arba pašvęstąjį gyvenimą – kunigystę ar vienuolystę.

Samuelio grupės susitikimai prasideda lapkričio mėnesį ir vyks kartą per mėnesį iki birželio. Pirmasis susitikimas – lapkričio 7 d., ketvirtadienį, 17 val., VDU akademinės sielovados koplyčioje (V. Putvinskio g. 23, 105a.)
Daugiau informacijos:
pasaukimai@kaunoarkivyskupija.lt,
mob. / whatsapp: (8 650) 60 367