Parapijos globėjas – Šv. Antanas Paduvietis
Šv. Mišių tvarka
Šiokiadieniais
7, 8 ir 18 val.
Šeštadieniais
8, 10 ir 18 val.
Sekmadieniais
8, 10, 11, 12, 13.30 ir 18 val.
Artėjančių švenčių
liturginis kalendorius

No items found.

Sekmadienio Skelbimai

SKELBIMAI – 2018 12 02

Nuo šiandien pašventintus kalėdaičius galima įsigyti parapijos raštinėje arba zakristijoje, taip pat po kiekvienų šv. Mišių bažnyčios priekyje juo dalins kunigai. Jūsų aukos už kalėdaičius, bus skirtos bažnyčios langų ir vitražų keitimo ir zakristijų remonto darbams finansuoti, dėkojame už paramą.         

Caritas iniciatyva vėl rengiama kalėdinė labdaros akcija „Gerumas mus vienija“, pašventintos žvakelės advento sekmadieniais prieš ir po šv. Mišių, bus įteiktos už Jūsų auką Caritas veiklai. Dėkojame ir kviečiame paremti Caritas veiklą savo malda ir auka.

Ateinantį ketvirtadienį, gruodžio 6 d. po 8 val. Šv. Mišių iki 18 val. vyks Švč. Sakramento Adoracija.

Mūsų parapijoje advento rekolekcijos vyks gruodžio 8 - 9 dienomis. Gruodžio 8 d. šeštadienį, 17 val. vyks susitaikymo pamaldos, kunigai klausys išpažinčių. 17, 30 Sumos choras ir kunigas svečias giedos Rytų krikščionių himną M. Marijai „Akatistą“. 18 val. šv. Mišios. Gruodžio 9 dieną sekmadienį, šv. Mišių metu homilijas sakys ir rekolekcijas ves diak. Stasys Blinstrubis.

Advento sekmadieniais  7 val. 30 min. giedamos Marijos valandos.