Parapijos globėjas – Šv. Antanas Paduvietis
Šv. Mišių tvarka
Šiokiadieniais
7, 8 ir 18 val.
Šeštadieniais
8, 10 ir 18 val.
Sekmadieniais
8, 10, 11, 12, 13.30 ir 18 val.
Artėjančių švenčių
liturginis kalendorius

No items found.

Sekmadienio Skelbimai

 SKELBIMAI – 2017 05  27 ŠEŠTINĖS

 

Šios dienos rinkliava skiriama katalikiškai žiniasklaidai paremti.

Ateinantį ketvirtadienį, balandžio 6 dieną, po 8 val. Šv. Mišių iki 18 val.,vyks Švč. Sakramento adoracija.

Birželio 2 d., penktadienį, 18 val. šv. Mišiose, mūsų parapijos jaunimui bus teikiamas Sutvirtinimo sakramentas.   

Sekantį sekmadienį, birželio 4 d. švęsime Tėvo dieną. Ta proga visos šv. Mišios bus sudėtinės, per jas melsimės už gyvus ir mirusius tėvus. Užsakyti intenciją kviečiame parapijos raštinėje ar zakristijoje.

Birželio 10 -11 dienomis, mūsų parapijoje vyks atsinaujinimo diena ir šv. Antano Paduviečio atlaidai, šventės pradžia,- šeštadienį, 16 val., prašom sekti informaciją ir gausiai dalyvauti.

Birželio 25 dieną organizuojama išvyka į vyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos iškilmes Vilniuje, tai istorinis įvykis, nes beatifikacija Lietuvoje vyks pirmą kartą, kelionės kaina – 7 eur. Kviečiame registruotis parapijos zakristijoje, arba raštinėje jos darbo metu. Tą dieną šv. Mišios, mūsų bažnyčioje bus aukojamos 8, 10 ir 18 valandomis.

Birželinės pamaldos mūsų bažnyčioje vyks visą birželio mėnesį, 17 val. 30min., kviečiame dalyvauti.