Parapijos globėjas – Šv. Antanas Paduvietis
Šv. Mišių tvarka
Šiokiadieniais
7, 8 ir 18 val.
Šeštadieniais
8, 10 ir 18 val.
Sekmadieniais
8, 10, 11, 12, 13.30 ir 18 val.
Artėjančių švenčių
liturginis kalendorius

No items found.

Sekmadienio Skelbimai

2017 12  03

Advento sekmadieniais  7 val. 30 min. bus giedamos Marijos valandos.

Ateinantį ketvirtadienį, gruodžio 7 d. po 8 val. Šv. Mišių iki 18 val. vyks Švč. Sakramento Adoracija.

Caritas iniciatyva vėl rengiama kalėdinė labdaros akcija „Gerumas mus vienija“, pašventintos žvakelės, Advento sekmadieniais prieš ir po šv. Mišių, bus įteiktos už Jūsų auką Caritas veiklai. Dėkojame ir kviečiame paremti Caritas veiklą savo malda ir auka.

Nuo šiandien pašventintus kalėdaičius bus galima įsigyti parapijos raštinėje arba zakristijoje, taip pat, po kiekvienų šv. Mišių bažnyčios priekyje juo dalins kunigai. Jūsų aukos už kalėdaičius, bus skirtos bažnyčios langų ir vitražų keitimo darbams finansuoti, dėkojame už paramą.        

Ateinantį šeštadienį, gruodžio 9 d., 17.30 val., minint M. Marijos Nekaltąjį Prasidėjimą, parapijos Sumos choras, kartu su kunigu svečiu, giedos Rytų krikščionių himną  M. Marijos garbei – Akatistą. Kviečiame melstis kartu.