sAKRAMENTAI

Ligonių patepimas

Iš Viešpaties gavusi paliepimą gydyti ligonius, Bažnyčia stengiasi jį vykdyti, rūpindamasi jais ir lydėdama juos užtarimo malda. Pirmiausia ji turi ypatingą ligoniams skirtą sakramentą, kurį įsteigė pats Kristus. Jį gali priimti kiekvienas tikintysis, dėl ligos ar senatvės priartėjus mirties pavojui. Tas pats tikintysis gali vėl jį priimti, jei liga pasunkėja arba jei jis sunkiai suserga iš naujo. Prieš švęsdamas šį sakramentą ligonis, jei tik įmanoma, turi atlikti asmeninę išpažintį.

 

Šio sakramento šventimą iš esmės sudaro ligonio kaktos bei rankų patepimas aliejumi, ranku uždejimas ant galvos, lydimas kunigo maldos, kuria prašoma ypatingos šio sakramento malonės.

Kaip pasiruošti?

Ligonių sakramentas teikiamas iš anksto susitarus su kunigais,

 tel.: 8 675 68808

Kaip paremti parapiją?
This is some text inside of a div block. This is some text inside of a div block.This is some text inside of a div block.This is some text inside of a div block.
Paremti2 proc. paramaParama remonto darbamsCaritas akcija
Kodėl verta aukoti
This is some text inside of a div block. This is some text inside of a div block.This is some text inside of a div block.This is some text inside of a div block. This is some text inside of a div block. This is some text inside of a div block.This is some text inside of a div block.This is some text inside of a div block.This is some text inside of a div block. This is some text inside of a div block.This is some text inside of a div block.This is some text inside of a div block.This is some text inside of a div block. This is some text inside of a div block.This is some text inside of a div block.This is some text inside of a div block.
Sužinokite daugiau