SAKRAMENTAI

ŠV. MIŠIOS

Eucharistija – tai tikroji Viešpaties Jėzaus Kristaus Kūno ir Kraujo auka, kurią jis įsteigė, kad per amžius iki jo atėjimo tęstųsi Kryžiaus auka. Jis įsteigė ją Didįjį ketvirtadienį, tą naktį, kurią buvo išduotas“ (1 Kor11, 23 ), su savo apaštalais švęsdamas Paskutinę vakarienę.

 

Eucharistija – tai viso krikščioniškojo gyvenimo versmė ir viršūnė. Eucharistijoje Kristaus auka tampa ir jo Kūno narių auka. Joje su Kristumi vienijamas tikinčiųjų gyvenimas, garbinimas, kančia, malda, darbas. Jėzus Kristus yra Eucharistijoje nepakartojamu ir nepalyginamu būdu.

 

Bažnyčia pataria tikintiesiems su derama nuostata priimti šventąją Komuniją dalyvaujant šventose Mišiose, o įpareigoja bent per Velykas. Šventoji Komunija stiprina mūsų vienybę su Kristumi ir jo Bažnyčia, palaiko ir atnaujina per Krikštą ir Sutvirtinimą gautąją malonę ir ugdo artimo meilę.

KAIP PASIRUOŠTI?

Pasiruošimas Pirmosios Šv. Komunijos ir Atgailos sakramentams vyksta per mokslo metus. Visi besirengiantieji sakramentams kviečiami dalyvauti Eucharistijos šventime sekmadieniais 13.30 val.