SAKRAMENTAI

Sutvirtinimas

Senojoje sandoroje pranašai skelbė Viešpaties Dvasios dovanos išliejimą laukiamajam Mesijui ir visai mesijinei tautai. Visas Jėzaus gyvenimas ir misija plėtojasi visiškoje bendrystėje su Šventąja Dvasia. Apaštalai gauna Šventąją Dvasią per Sekmines ir skelbia „ įstabius Dievo darbus“ (Apd 2,11). Uždėdami rankas jie perduoda naujai pakrikštytiems tos pačios Dvasios dovaną. Per ilgus amžius Bažnyčia visada gyveno Dvasia ir perduodavo ją savo vaikams. Šis sakramentas vadinamas Patepimu krizma ( Rytų Bažnyčiose – Patepimu šventuoju myron) dėl to, kad esminė jo apeiga yra parepimas. Jis vadinamas Sutvirtinimu, nes juo patvirtinama ir sustiprinama Krikšto malonė.

 

Esminė Sutvirtinimo apeiga yra patepimas šventąja krizma ( vyskupo pašventintu aliejaus ir balzamo mišiniu ), teikiančiajam tarnautojui uždedant ranką ir tariant šio sakramento apeigoms būdingus žodžius. Vakaruose patepama pakrikštytojo kakta, tariant : „ Šiuo ženklu priimk Šventosios Dvasios dovaną“.

 

Sutvirtinimo padarinys yra ypatingas Šventosios Dvasios išliejimas kaip per Sekmines. Šis išliejimas įspaudžia sieloje neišdildomą žymę ir paskatina Krikšto malonės augimą.

Šį sakramentą vienintelį kartą gali ir privalo priimti kiekvienas jau pakrikštytas asmuo, o kad tai būtų vaisinga, jis privalo būti malonės būvyje.

 

Pirminis Sutvirtinimo teikėjas yra vyskupas.

KAIP PASIRUOŠTI?

Mūsų parapijoje, norint pasiruošti Sutvirtinimo sakramentui reikia lankyti Alfa kurso užsiėmimus, kurie vyksta vieną kartą savaitėje sekmadienį 14:30 val. Tai pat būtina dalyvauti kiekviena sekmadieni 13:30 Šv. Mišiose