SAKRAMENTAI

Santuoka

Kūrėjo įsteigta ir jo įstatymais grindžiama vyro ir moters santuokinė sąjunga pagal savo prigimtį skirta sutuoktinių bendrystei ir gerovei, taip pat vaikų gimdymui ir auklėjimui. Pagal pirminį Dievo planą santuokinė sąjunga yra neišardoma, kaip patvirtino Jėzus Kristus: „ Ką Dievas sujungė, žmogus teneišskiria“ (Mk 10, 9).

Santuokos sakramentas užmezga nuolatinį ir išskirtinį sutuoktinių tarpusavio ryšį. Sutuoktinių sutikimą patvirtina pats Dievas. Šiuo sakramentu sutuoktiniams suteikiama malonė, būtina norint pasiekti santuokinio gyvenimo šventumą, atsakingai priimti ir auklėti vaikus.

KAIP PASIRUOŠTI?

Norintieji tuoktis turi susitarti su kunigu dėl vestuvių datos ir laiko ne vėliau kaip 3 mėnesiai prieš numatytą jungtuvių datą.

Sužadėtiniai nuoširdžiai raginami prieš santuoką švęsti Susitaikinimo sakramentą.

Parapijiečiai, norintys tuoktis kitoje parapijoje, privalo gauti savo parapijos klebono leidimą. Kreiptis į kunigą turi pats asmuo, kuriam reikalingas toks leidimas. Prašantysis privalo turėti asmens dokumentą ir Krikšto pažymą.

Santuokos sakramentas teikiamas šeštadieniais 12-15 val.

Santuokos metu groja vargonai, būna papuošta bažnyčia ir tai nepriklauso nuo aukos dydžio. Neturint galimybės auka nereikalinga, tik privalu padėkoti Dievui už visas Jo dovanas padėkos malda.