SAKRAMENTAI

Ligonių patepimas

Iš Viešpaties gavusi paliepimą gydyti ligonius, Bažnyčia stengiasi jį vykdyti, rūpindamasi jais ir lydėdama juos užtarimo malda. Pirmiausia ji turi ypatingą ligoniams skirtą sakramentą, kurį įsteigė pats Kristus. Jį gali priimti kiekvienas tikintysis, dėl ligos ar senatvės priartėjus mirties pavojui. Tas pats tikintysis gali vėl jį priimti, jei liga pasunkėja arba jei jis sunkiai suserga iš naujo. Prieš švęsdamas šį sakramentą ligonis, jei tik įmanoma, turi atlikti asmeninę išpažintį.

 

Šio sakramento šventimą iš esmės sudaro ligonio kaktos bei rankų patepimas aliejumi, ranku uždejimas ant galvos, lydimas kunigo maldos, kuria prašoma ypatingos šio sakramento malonės.

KAIP PASIRUOŠTI?

Ligonių sakramentas teikiamas iš anksto susitarus su kunigu pirmadieniais, antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais tarp 10 ir 16 val.  Jeigu ligonis labai sunkios būklės – bet kuriuo laiku.  

Prašome skambinti į parapijos raštinę tel. 8 675 68808.

Verta žinoti, kad kiekviena ligoninė turi savo  budintį kunigą-kapelioną:

Kauno klinikos: 8 671 71716 
Kauno klinikinė ligoninė: 8 677 309 97
Respublikinė Kauno ligoninė: 8 37 34 04 79
Kauno slaugos ligoninė: 8 679 86 110

Daugiau