Šv. Mišių intencijos priimamos įprastine tvarka, kunigai visomis Jūsų intencijomis aukos privačias Šv. Mišias.

Šv. Mišias Jūsų užprašytomis intencijomis kunigai aukos privačiai, be žmonių, jas ir toliau galima užprašyti parapijos raštinėje, kuri dirba kasdien 10 – 16 val., arba įmesti auką į pasirinktą aukų dėžutę bažnyčioje, ar paaukoti uždegant žvakelę prie bažnyčios šoninių altorių.

Pirmadienis
Antradienis
Trečiadienis
Ketvirtadienis
Darbuotojų diena
Penktadienis
Šeštadienis
Sekmadienis
Krikšto sakramentas teikiamas šeštadieniais 11:30, 12 ir 16-17 val. 
Dėl kito laiko prašome tartis su kunigu. Daugiau

Santuokos
– šeštadieniais 12-15 val.

Ligonių sakramentas teikiamas iš anksto susitarus su kunigu pirmadieniais, antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais tarp 10 ir 16 val. 
Jeigu ligonis labai sunkios būklės – bet kuriuo laiku. Daugiau...

Laidojama kasdien 10:30, 12, 13:30 ir 15 val.