Pirmosios šv. Komunijos šventės tvarkaraštis
Balandžio 27 d. – gegužės 21 d.

Balandžio 27 d., ketvirtadienį 16 val. - susitikimas su kunigu (apklausa);

Balandžio 28  d., penktadienį 16 val.- Išpažintys;

Balandžio 29 d., šeštadienį 18 val.- I Komunijos šventė (mok. Aldonos grupė);

Balandžio 30 d., sekmadienį 13,30 val. I Komunijos šventė (mok. Dariaus grupė).

Gegužės 4 d., ketvirtadienį 16 val. - susitikimas su kunigu (apklausa);

Gegužės 5  d., penktadienį 16 val.- išpažintys;

Gegužės 6 d., šeštadienį 18 val.- I Komunijos šventė (s. Onutės grupė, visa "Šviesos" m-klos gr.);

Gegužės 7 d., sekmadienį 13.30 val. I Komunijos šventė (mok. Dariaus grupė).

Gegužės 21 d., sekmadienį, 13.30 val.  I Komunijos šventė (mišri grupė)

Po kiekvienos I Komunijos šventės (šeštadieniais ir sekmadieniais) - agapė (suneštinės vaišės).

Pirmadienis
Antradienis
Trečiadienis
Ketvirtadienis
Darbuotojų diena
Penktadienis
Šeštadienis
Sekmadienis
Krikšto sakramentas teikiamas šeštadieniais 11:30, 12 ir 16-17 val. 
Dėl kito laiko prašome tartis su kunigu. Daugiau

Santuokos
– šeštadieniais 12-15 val.

Ligonių sakramentas teikiamas iš anksto susitarus su kunigu pirmadieniais, antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais tarp 10 ir 16 val. 
Jeigu ligonis labai sunkios būklės – bet kuriuo laiku. Daugiau...

Laidojama kasdien 10:30, 12, 13:30 ir 15 val.