Dalinami pašventinti kalėdaičiai
Visomis advento dienomis

Pašventintus kalėdaičius galima įsigyti parapijos raštinėje arba zakristijoje, taip pat po kiekvienų šv. Mišių bažnyčios priekyje juo dalins kunigai. Jūsų aukos už kalėdaičius, bus skirtos bažnyčios langų ir vitražų keitimo ir zakristijų remonto darbams finansuoti, dėkojame už paramą.   

KITI RENGINIAI
Pirmadienis
Antradienis
Trečiadienis
Ketvirtadienis
Darbuotojų diena
Penktadienis
Šeštadienis
Sekmadienis
Krikšto sakramentas teikiamas šeštadieniais 11:30, 12 ir 16-17 val. 
Dėl kito laiko prašome tartis su kunigu. Daugiau

Santuokos
– šeštadieniais 12-15 val.

Ligonių sakramentas teikiamas iš anksto susitarus su kunigu pirmadieniais, antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais tarp 10 ir 16 val. 
Jeigu ligonis labai sunkios būklės – bet kuriuo laiku. Daugiau...

Laidojama kasdien 10:30, 12, 13:30 ir 15 val.