Kelionė į Garbingojo Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos iškilmes Vilniuje
Birželio 25 d., sekmadienis

Parapija organizuoja kelionę autobusu į Vilnių. Prašome registruotis zakristijoje arba raštinėje.

KITI RENGINIAI
Pirmadienis
Antradienis
Trečiadienis
Ketvirtadienis
Penktadienis
Šeštadienis
Sekmadienis
Laidojama kasdien 10:30, 12, 13:30 ir 15 val.