Dėkojame visiems, kurie šiuo sudėtingu laikotarpiu vienu ar kitu būdu palaikote ir paremiate parapiją

Dėkojame visiems, kurie šiuo sudėtingu laikotarpiu vienu ar kitu būdu palaikote ir paremiate parapiją ir joje tarnaujančius kunigus ir pasauliečius, prisidedate prie parapijos išlaikymo. Norime Jus patikinti, kad parapijos kunigai kasdien aukoja šv. Mišias už Jus ir Jūsų užprašytomis intencijomis, nors Jūs patys ir negalite jose dalyvauti.

Per praėjusį laikotarpį nuo karantino paskelbimo kunigai meldėsi ir kasdien meldžiasi tiek tomis intencijomis, kurias Jūs užprašote tiesiog atėję į raštinę, tiek asmenų, kurie aukoja už šv. Mišias el. bankininkystėje:

Rasa P.; Angelė G.; Dainius G.; Julita- Ona; Giedrius G.; Nijolė D.; Jūratė B.; Inga M.; Živilė K.; Dovilė P. ; Valentina A.; Regina L.; Vlada B.; Julija V.; Dalia L.; Rimantas; Elena S.; Karolis K.; Danguolė B.; Mindaugas; Sniežana Z.; Goda J.; Jūratė B.; Jurgita K.; Augė Č.; Nijolė D.; Rasa P.; Vita K., Rita J., Laimutė K., Saulius S., Manigirdas T., Jonas Č., Arvydas Y., Indrė B., Ina M., Asta G., Rima B., Darius G., Vytautas B., Judita R., Dainora-Marija, Justina V., Dainius G., Genovaitė Š.

Dėkojame ir meldžiamės už tuos, kurie atnešėte aukas parapijos ir darbuotojų išlaikymui ar skyrėte lėšas internetinės bankininkystės pagalba:

Vita K.; Rasa P.; Jadvyga- Vaclova L.; Teresė ir Odeta; Vladas A.; Rita L.; Auksė P.; Mindaugas B.; Tomas S.; Marija- Gražina M.; Rasa M.; Audrius S.; Giedrė J.; Artūras D.; Giedrė J.; Vidas G., Virginija T.; Snieguolė- Ramunė; Marijona R.; Gediminas J.; Tomas P.; Lauryna P.; Regina L.; Almantas T.; Justina M.; Dovilė L.; Silvija K.; Rūta J.; Vaidas M.; Daiva D.; Renata Ž.; Elona K.; Dovilė P.; Ona A.; Linas L.; Monika S.; Mindaugas A.; Gražina S.; Vladimir D.; Vidas G.; Genė-Živilė; Nerijus S., Jūratė B., Paulius L., Algimantas T., Genovaitė Š., Juozapas-Arvydas, Tomas S., Judita R., Virginija T., Vladas A., Kęstutis P., Rima J., Ilona S., Auksė P., Ieva T., Gita S., Aistė P.


Dėkojame  ir atsiprašome tų, kurie gal būt nerasite savo vardo šiame sąraše, kadangi jis nuolat kinta,- klebonas mato visas intencijas ir aukas. Linkim Jums ir Jūsų artimiesiems Dievo globos ir malonių, vilties ir pasitikėjimo Jo Gailestingumu.

KITI RENGINIAI
Pirmadienis
Antradienis
Trečiadienis
Ketvirtadienis
Darbuotojų diena
Penktadienis
Šeštadienis
Sekmadienis
Krikšto sakramentas teikiamas šeštadieniais 11:30, 12 ir 16-17 val. 
Dėl kito laiko prašome tartis su kunigu. Daugiau

Santuokos
– šeštadieniais 12-15 val.

Ligonių sakramentas teikiamas iš anksto susitarus su kunigu pirmadieniais, antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais tarp 10 ir 16 val. 
Jeigu ligonis labai sunkios būklės – bet kuriuo laiku. Daugiau...

Laidojama kasdien 10:30, 12, 13:30 ir 15 val.