Besiruošiančiųjų 1-mos Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentų priėmimui prašome tęsti pasiruošimą individualiai:

Besiruošiantiems 1-mai Komunijai pagal pratybų sąsiuvinio 61-mą puslapį „Privaloma mokėti mintinai“.  Vaikų apklausą, Atgailos ir 1- mos Komunijos šventimą mažomis grupelėmis, planuojama pradėti birželio mėn., papildomą, tikslesnę informaciją pateiksime artimiausiu metu.

Besiruošiantiems Sutvirtinimui: mokėti pagrindines maldas (Kryžiaus ženklas, Tėve mūsų, Sveika, Marija, Tikėjimo išpažinimai (abu), Švč. Trejybės, Švč Sakramento pagarbinimas, malda už mirusius; Dievo įsakymai, Sakramentai, Atgailos dalys,      Šv. Dvasios vaisiai, Šv. Dvasios dovanos. Sutvirtinimo datą ir susijusią informaciją paskelbsime vėliau.

Kviečiame pagal galimybes, laikantis saugumo priemonių dalyvauti sekmadienio šv. Mišiose (13,30 šv. Mišios gegužės mėn. nevyks).

KITI RENGINIAI
Pirmadienis
Antradienis
Trečiadienis
Ketvirtadienis
Darbuotojų diena
Penktadienis
Šeštadienis
Sekmadienis
Krikšto sakramentas teikiamas šeštadieniais 11:30, 12 ir 16-17 val. 
Dėl kito laiko prašome tartis su kunigu. Daugiau

Santuokos
– šeštadieniais 12-15 val.

Ligonių sakramentas teikiamas iš anksto susitarus su kunigu pirmadieniais, antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais tarp 10 ir 16 val. 
Jeigu ligonis labai sunkios būklės – bet kuriuo laiku. Daugiau...

Laidojama kasdien 10:30, 12, 13:30 ir 15 val.