Advento rekolekcijos
Gruodžio 8-9 d.

Mūsų parapijoje advento rekolekcijos vyks gruodžio 8 - 9 dienomis. Gruodžio 8 d. šeštadienį, 17 val. vyks susitaikymo pamaldos, kunigai klausys išpažinčių. 17.30 val. Sumos choras ir kunigas svečias giedos Rytų krikščionių himną M. Marijai „Akatistą“. 18 val. šv. Mišios. Gruodžio 9 dieną sekmadienį, šv. Mišių metu homilijas sakys ir rekolekcijas ves diak. Stasys Blinstrubis.


KITI RENGINIAI
Pirmadienis
Antradienis
Trečiadienis
Ketvirtadienis
Darbuotojų diena
Penktadienis
Šeštadienis
Sekmadienis
Krikšto sakramentas teikiamas šeštadieniais 11:30, 12 ir 16-17 val. 
Dėl kito laiko prašome tartis su kunigu. Daugiau

Santuokos
– šeštadieniais 12-15 val.

Ligonių sakramentas teikiamas iš anksto susitarus su kunigu pirmadieniais, antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais tarp 10 ir 16 val. 
Jeigu ligonis labai sunkios būklės – bet kuriuo laiku. Daugiau...

Laidojama kasdien 10:30, 12, 13:30 ir 15 val.