AUKŲ DĖŽUTĖ PRIE PRAKARTĖLĖS

Jūsų intencijomis parapijos kunigai melsis į Kūdikėlį Jėzų iki vasario 2 d., šiokiadieniais 7 val. ir sekmadieniais 12 val. (Sumos) šv. Mišiose.

Zakristija
Sekmadieniais nuo 8 iki 14 val.
Šeštadieniais nuo 8-12
17–19 val. zakristijoje priima kunigai.
Savaitgaliais ir šventadieniais Šv. Mišių metu zakristijoje priima kunigai.
Parama remonto darbamsCaritas akcija