Kelionė į Kaišiadoris

2017-05-02

Piligriminė Kauno šv. Antano Paduviečio parapijos senjorų kelionė į Kaišiadorių katedrą, Guronis ir Birštono sakralinį muziejų   

2016 m. rudenį Kauno m. šv.Antano Paduviečio parapijos klebonas kun. Tomas Trečiokas pakvietė parapijos senjorus rinktis į bendruomenę parapijos namuose. Senjorai renkasi pirmą ketvirtadienį kiekvieną mėnesį, bendruomenei vadovauja Virginija ir Laima.. Susirinkus vyksta pašnekesiai religinėmis, sveikatos ir kitomis mums įdomiomis temomis.   Vadovių suburta tikinčiųjų grupė š.m.gegužės 2 d. išsiruošėme į piligriminę kelionę arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metams paminėti. Mus lydėjo parapijos kunigas-vikaras Žilvinas Zinkevičius.   Pirmiausia nuvykome į Kaišiadorių katedrą, kur šventėme šv.Mišias.Dar pasimeldėme prie arkivyskupo Teofiliaus Matulionio palaikų Gailestingumo koplyčioje, kur jie šiuo metu išimti iš Vyskupų kriptos laukia kelionės į Vilnių.   Po to vykome į Guronis. Čia mus priėmė sesutės vienuolės. Visi maldininkai vieningai susibūrę apėjome visas 5 koplyčias, sukalbėdami ir apmąstydami šv.Rožinį, atkreipdami dėmesį, kaip Rožinio slėpiniai, pavaizduoti kiekvienoje koplytėlių sienų, susieti su Lietuvos Bažnyčios, tautos ir kunigų išgyvenimais. Labai džiaugėmės, kaip gražiai ir iškalbingai įprasmintas šventasis Rožinis šviesaus atminimo mūsų Kardinolo Vincento Sladkevičiaus tėviškėje.   Sesutės vienuolės pavaišino mus kava, arbata, o patys piligrimai pasistiprinome savo atsivežtais sumuštinukais ir kitomis vaišėmis. Dar sesutės pasiūlė krikščioniškos literatūros ir tikrai nuostabių knygų įsigijome vos ne  visi keliauninkai.   Toliau kelionė vedė į Birštoną. Prie pat bažnyčios Birštono sakralinis muziejus įsikūręs senojoje klebonijoje, kurioje 1956 - 1958 m. gyveno vyskupas Teofilius ir slapta konsekravo vyskupu būsimąjį kardinolą Vincentą Sladkevičių. Mus maloniai priėmė muziejaus darbuotojos.   Teologijos mokslų daktarė Roma Zajančkauskienė mus išsamiai supažindino su arkivyskupo Teofiliaus Matulionio gyvenimu, padovanojo po lankstinuką apie jo svarbiausius gyvenimo įvykius ir beatifikacijos bylos eigą. Muziejuje eksponuojami asmeniniai vyskupo Teofiliaus daiktai: lazda, vyskupo arnotas ir mitra, savo ranka rašytas ir pasidarytas maldynėlis iš tremties, rožančius iš duonos, pasigamintas kalėjime, kelios nuotraukos.   Iš pasakojimo mes sužinojome, kad garbingasis arkivyskupas Teofilius buvo tvirtai pasitikintis Dievu ir žmonėms atsidavęs ganytojas, persekiotojų kankintas už ištikimybę Evangelijai ir meilę Bažnyčiai. Niekuo nenusikaltęs, jis buvo pasmerktas šešiolikai metų kalėjimo ir ketveriems metams namų arešto vien iš neapykantos krikščioniškąjam tikėjimui.   Pagerbdama vyskupą kankinį Teofilių, Bažnyčia drauge prisimena ir pagerbia visas ateistinio komunizmo aukas, visus krikščioniškojo tikėjimo ir sąžinės kankinius.   Beatifikacijos iškilmės Lietuvoje vyks pirmą kartą 2017 m. birželio 25 d. Dabar lauksime Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio paskelbimo Palaimintuoju tądien Vilniuje.

Julita Skirgailienė
Rūta Marija Kleizienė