Šv. Mišios aukotojų intencija Į Kūdikėlį jėzų

Nuo šv. Kalėdų 1-os dienos ryto iki Trijų Karalių parapijos kunigai 7 ir 18 val. šv. Mišiose melsis Jūsų – aukotojų intencijomis, prie Kūdikėlio Jėzaus prakartėlės.

Kūdikėlis Jėzus laukia jūsų

Prakartėlės autorė s. Regina

Zakristija
Sekmadieniais nuo 8 iki 14 val.
Šeštadieniais nuo 8-12
17–19 val. zakristijoje priima kunigai.
Savaitgaliais ir šventadieniais Šv. Mišių metu zakristijoje priima kunigai.
Parama remonto darbamsCaritas akcija