Renkasi dienos centro vaikai
13:00-16:00
val.
Ketvirtadienis
Parapijos vaikų dienos centras

Kauno Šv. Antano parapijos vaikų dienos centro veikla 2016 m.

Parapijoje renkasi 20 socialiai remtinų vaikų, jais rūpinasi viena mokytoja ir trys savanoriai darbuotojai. Juos aprūpiname mokslo priemonėmis, pagal galimybes drabužiais, trečiadieniais, ketvirtadieniais, maitinami vaikai. Likusius maisto produktus vaikai  nešasi į namus.  Bendraujame su vaikų šeimoms, teikiame prevencinę pagalbą. Dalyvaujame Šv. Mišiose meldžiamės už gyvus ir mirusius. Advento metu  vaikai pasižada daryti gerus darbus, taip pat dalyvaujame koncertuose, renginiuose, organizuojame ekskursijas po Lietuva. Prieš Šv. Velykas rengiame koncertėlį ir marginame margučius, darome atvirukus ir nešame vienišiems  seneliams pasveikinti.

Pastebėjome ,kad bendradarbiaudami  vaikai pasidarė nuoširdesni, daugiau atsiskleidžia jų emocijos ir vidinis pasaulis.

Pirmadienis
Antradienis
Trečiadienis
Ketvirtadienis
Darbuotojų diena
Penktadienis
Šeštadienis
Sekmadienis
Krikšto sakramentas teikiamas šeštadieniais 11:30, 12 ir 16-17 val. 
Dėl kito laiko prašome tartis su kunigu. Daugiau

Santuokos
– šeštadieniais 12-15 val.

Ligonių sakramentas teikiamas iš anksto susitarus su kunigu pirmadieniais, antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais tarp 10 ir 16 val. 
Jeigu ligonis labai sunkios būklės – bet kuriuo laiku. Daugiau...

Laidojama kasdien 10:30, 12, 13:30 ir 15 val.