Šv. Mišios sudėtinėmis intencijomis
10:00
val.
Šeštadienis
Pirmadienis
Antradienis
Trečiadienis
Ketvirtadienis
Darbuotojų diena
Penktadienis
Šeštadienis
Sekmadienis
Laidojama kasdien 10:30, 12, 13:30 ir 15 val.