Vikaras kun.
Žilvinas ZINKEVIČIUS
Gimęs:
1984 08 04
Kunigas:
2012 01 08
Parapijoje nuo:
2015 04 14

Gimiau 1984 metų rugpjūčio 4 dieną, Kauno rajone Raudondvaryje. Turiu jaunesnę sesę ir brolį. Mokiausi Kauno 49 –oje vidurinėje mokykloje (dabartinė J. Basanavičiaus gimnazija). Baigęs 10 klasių, 2001 metais, pradėjau mokytis Kauno Statybininkų rengimo centro Smulkaus organizavimo skyriuje. Baigęs mokslus 2004 metais, įgijau Kompiuterinės įrangos derintojo specialybę. 2004 – 2005 metais mokiausi Kauno kolegijoje.

2005 metais įstojau į Kauno kunigų seminarija. 2011 metais, įgijau Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų Teologijos bakalauro laipsnį. 2011 metų birželio 29 dieną įšventintas diakonu ir tarnystei paskirtas Kauno šv. Antano Paduviečio parapijoje. 2012 metų sausio 8 dieną pašventintas kunigu ir paskirtas vikaru į Jonavos šv. Jokūbo parapiją. 2014 metais įgijau teologijos licenciato laipsnį. 2015 metų balandžio 14 dienos vyskupo skyrimu paskirtas Kauno šv. Antano Paduviečio parapijos vikaru ir Kauno universitetinių klinikų kapelionu.

Kontaktinė informacija

Tel. 8 674 31 487

El. p. zilviuiz@gmail.com