Altaristas kun.
Juozas INDRIŪNAS
Gimęs:
1942 04 11
Kunigas:
1972 04 16
Parapijoje nuo:
2000 03 30

Juozas Indriūnas gimė Utenos parapijoje, Jasiškių kaime. 1962 m. baigė Utenos II vid. mokyklą. Iki 1963 m. lapkričio mėn. dirbo "Panevėžio balsas" spaustuvėje, linotipininku. 1963 - 1966 m. tarnaudamas sovietinėje kariuomenėje. 1966 - 1967 m. dirbo Panevėžio "Ekrano" gamykloje, elektroninių - vakuminių prietaisų derintoju. 1967 m. įstojo į Kauno kunigų seminariją. Kunigu įšventintas 1972 04 16 ir paskirtas į Kauno Šančių parapiją. 1973 - 1976 m. dirbo Kupiškio parapijos vikaru. 1976 - 1981 m. - Kauno Kristaus Prisikėlimo vikaras. 1981 - 1983 m. paskirtas Panevėžiuko parapijos administratoriumi. 1983 - 1989 m. ėjo Radviliškio parapijos vikaro pareigas. 1989 - 1992 m. paskirtas Skaistgirio ir Juodeikių parapijų administratoriumi. 1992 - 1994 m. dirbo Tytuvėnų parapijos administratoriumi. 1994 - 2000 m. paskirtas Labūnavos parapijos klebonu ir taip pat pagalbininku Kėdainių šv. Juozapo ir šv. Jurgio parapijų klebonams. 1998 - 2000 m. gyvendamas Labūnavoje rūpinosi Vandžiogalos parapijiečių sielovada. Nuo 2000 m. kovo mėnesio - Kauno šv. Antano Paduviečio parapijos altaristas.

Kontaktinė informacija

B. Sruogos 12–2 

Kaunas

Tel. (37) 797622