Altaristas kun.
Juozas ČEPĖNAS
Gimęs:
1930 02 28
Kunigas:
1970 05 23
Parapijoje nuo:
1988 05 25

Gimė Utenos apskrityje, Daugailių parapijoje, Velaikių kaime. 1940 m. Gutaučių kaime baigė pradžios mokyklą. 1942 m. įstojo į Utenos gimnaziją. Tačiau joje baigė tik septynias klases, nes 1948 m., kai Juozo tėveliai buvo išvežti į Sibirą, saugumiečiai ketino suimti ir Juozą. 1949 m. pabaigęs Kauno gimnaziją tais pačiais metais stojo į Kauno kunigų seminariją. Nors sėkmingai išlaikė stojamuosius egzaminus, tačiau negalėjo joje mokytis, nes grėsė suėmimas ir tremtis. Tiktai 1956 m. vėl buvo priimtas į Kauno kunigų seminariją. Tačiau 1960 m. religinių reikalų įgaliotinis Rugienis Kunigų seminarijos vadovybei įsakė Juozą iš seminarijos pašalinti. Po to jis dirbo Kauno I ligoninėje, Damaševičiaus sanatorijoje, ėjo zakristijono pareigas Įgulos ir Aleksoto bažnyčiose. Tik 1969 m. jam buvo leista į Seminariją sugrįžti, kurią 1970 m. pabaigęs, buvo įšventintas kunigu ir paskirtas Raseinių parapijos vikaru. 1972 m. gavo paskyrimą taip pat rūpintis Kalnujų parapijiečių sielovada. Daug laiko teko skirti Kalnujų bažnyčios remontams. 1976 m. dirbo klebonu Eržvilko parapijoje. 1981 m. ėjo klebono pareigas Gruzdžių parapijoje ir taip pat aptarnavo Šiupylių parapijiečius. Nuo 1988 m. užima Kauno šv. Antano Paduviečio parapijos vikaro altaristo pareigas.

Kontaktinė informacija

Baranausko g. 5–6

LT-50256 Kaunas

Tel. (37) 33 14 64