Nuolatinis diakonas mgr.
Darius VENČKAUSKAS
Gimęs:
Kunigas:
Parapijoje nuo:

1977 01 11 * 2017 06 24
Mob. 8 699 889 35, el. p. ven.darius@gmail.com
Tikybos mokytojas ir katechetas

Kontaktinė informacija