Altaristas kun.
Antanas MILAŠIUS
Gimęs:
1930 08 26
Kunigas:
1971 04 25
Parapijoje nuo:
1996 09 20

Gimtinė - Kelmės rajone, (Adolfavos) Grinių kaimas. 1937 m. mokėsi Pakražančio pradžios mokykloje. Nors karo negandos buvo sutrukdę siekti mokslų, tačiau 1948 m. sėkmingai mokėsi Kražių gimnazijoje, o vėliau - Kelmės vid. mokykloje. Nuo 1950 m. iki 1953 m. tarnavo sovietinėje kariuomenėje. 1953 m. mokinosi Kelmės vakarinėje vid. mokykloje, kurią baigė po ketverių metų. 1957 m. stojo į Kauno kunigų seminariją, tačiau tuometinė pasaulietinė valdžia neleido siekti kunigystės. Kelis metus keliose parapijose dirbo vargonininku ir zakristijonu. Tik 1966 m. sovietinė valdžia nebesutrukdė pradėti mokytis Kauno kunigų seminarijoje. Kunigu buvo įšventintas 1971 04 25 ir netrukus paskirtas Šiaulių šv. apašt. Petro ir Pauliaus parapijos vikaru. 1972 m. pradėjo eiti Kauno šv. Juozapo (Vilijampolės) parapijos vikaro pareigas. Vėliau vikaru dirbo Kristaus Prisikėlimo, šv. Kryžiaus (Centro) ir švč. Jėzaus Širdies (Šančių) parapijose.

1980 m. buvo paskirtas Paupio parapijos administratoriumi, o 1985 m. užėmė Pernaravos parapijos administratoriaus pareigas. 1990 m. skiriamas Čekiškės parapijos klebonu. 1993 m. paskirtas Jurbarko parapijos klebonu, o nuo 1994 m. - šios parapijos altaristas. Nuo 1996 m. dirba altaristu Kauno šv. Antano Paduviečio parapijoje.

Kontaktinė informacija

Radvilėnų 13–2

Kaunas

Tel. (37) 796778