Šv. Mišių tvarka
Šiokiadieniais
7, 8 ir 18 val.
Šeštadieniais
8, 10 ir 18 val.
Sekmadieniais
8, 10, 11, 12, 13.30 ir 18 val.
Didžiosios Savaitės pamaldų tvarka:
Ketvirtadienis (04.18), 18 val.
Paskutinės vakarienės pamaldos
Penktadienis (04.19), 18 val.
Kristaus kančios pamaldos
Šeštadienis (04.20), 20 val.
Velyknakčio liturgijos šventimas
Šv. Velykų I-oji diena
SEKMADIENIS
8, 10, 11, 12 ir 18 val.
13.30 val. šv. Mišių nebus
Šv. Velykų II-oji diena
PIRMADIENIS
8, 10, 12 ir 18 val.
Artėjančių švenčių
liturginis kalendorius

No items found.

Parapijos atnaujimo darbai ir padėka už paramą
MALDOS į ŠV. ANTANĄ

Parapijos globėjas – Šv. Antanas Paduvietis
DAUGIAU

Prakartėlė
DAUGIAU

Pirmoji komunija
DAUGIAU

Pasiruošimas sUTVIRTINIMO SAKRAMENTui