Šv. Mišių tvarka
Šiokiadieniais
7, 8 ir 18 val.
Šeštadieniais
8, 10 ir 18 val.
Sekmadieniais
8, 10, 11, 12, 13.30 ir 18 val.

SVARBI INFORMACIJA:

Nuo kovo 16 d. iki tol, kol galios Vyriausybės paskelbtas karantinas, nebevyks jokios viešos pamaldos.
Artėjančių švenčių
liturginis kalendorius

No items found.

PARAMA BAŽNYČIOS IŠLAIKYMUI IR DARBUOTOJŲ IŠLAIKYMUI
SEB sąskaitos nr.
LT 20 7044 0600 0358 5149
Artėjančių švenčių
liturginis kalendorius

No items found.

Šv. MiŠių užsakymas internetu
Luminor sąskaitos nr.
LT10 4010 0510 0510  8527
Mokėjimo paskirtyje nurodykite datą ir artimųjų vardus už kuriuos norite, kad kunigas paaukotų šv. Mišias. Visos šv. Mišios aukojamos privačiai, t.y. visos šv. Mišios yra atskiros, o ne sudėtinės.
Artėjančių švenčių
liturginis kalendorius

No items found.

Parapijos atnaujimo darbai ir padėka už paramą
MALDOS į ŠV. ANTANĄ

Parapijos globėjas – Šv. Antanas Paduvietis
www.siluva.lt

DAUGIAU

Prakartėlė
DAUGIAU

Pirmoji komunija
DAUGIAU

Pasiruošimas sUTVIRTINIMO SAKRAMENTui